Adeverinţa de venit, Cazierul fiscal, Certificatul de atestare fiscală obţinute FĂRĂ deplasare la sediul Finanțelor Olt

AJFP Olt recomandă tuturor contribuabililor crearea unui cont în SPV pentru o comunicare rapidă, facilă și sigură cu autoritatea fiscală, modalitate care permite obţinerea documentelor fiscale, depunerea declaraţiilor, situaţiilor financiare, la orice oră şi zi a săptămânii.

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Olt reaminteşte că atât înrolarea contribuabililor în Spaţiul Privat Virtual, cât şi utilizarea de către autorităţile publice, instituţiile publice şi de interes public din administraţia publică centrală şi locală a sistemului informatic al M.F./A.N.A.F- PatrimVen sunt canale de comunicare care simplifică colaborarea cu organul fiscal economisind timp și resurse materiale atât pentru contribuabili, cât și pentru administratia fiscala.

Astfel, instituţiile sau autorităţile publice care trebuie să soluţioneze o cerere a unei persoane fizice sau juridice, iar pentru soluţionarea cererii legislaţia specifică prevede prezentarea unui certificat de atestare fiscală, a unei adeverinţe de venit sau a unui alt document cu privire la situaţia fiscală a persoanei în cauză, acestea au obligaţia să solicite certificatul de atestare fiscală, adeverinţa de venit sau documentul respectiv utilizând sistemul informatic PatrimVen, pus la dispozitie de ANAF. În acest caz, persoana fizică sau juridică nu mai are obligaţia depunerii certificatului, adeverinţei sau documentului potrivit prevederilor art. 69 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

,,Pentru informaţii suplimentare sau asistenţă cu privire la utilizarea serviciilor electronice, contribuabilii pot apela Contact Center-ul A.N.A.F. la numarul de telefon: 031.403.91.60. Serviciul Spațiul Privat Virtual (SPV) este un serviciu gratuit, prin intermediul căruia contribuabilii pot depune declarații, cereri, pot solicita documente sau pot verifica situația fiscală proprie (datorii, contribuții plătite de angajator etc.) şi, totodată, se pot efectua plăți în mod securizat. Documentele fiscale se pot solicita prin intermediul serviciului SPV, accesând secţiunea Solicitări/Eliberare documente selectând adeverința de venit, certificat de atestare fiscală, certificat de cazier fiscal, duplicate declaraţii depuse, duplicate recipise etc.Totodată, prin intermediul SPV, persoanele fizice (salariați) pot verifica modul în care angajatorii le declară contribuţiile sociale, accesând în SPV secţiunea Solicitări/Informaţii și selectând la Tip document, D112Contrib. După transmiterea cererilor, documentele solicitate se primesc în secţiunea Mesaje din SPV, în format PDF având ataşată semnătura electronică digitală calificată a Ministerului Finanțelor și se deschid accesând PDF-ul din coloana Descărcare document.,, anunță AJFP Olt.

De asemenea, furnizarea de informaţii şi documente între M.F./A.N.A.F. şi autorităţile publice, instituţiile publice şi de interes public din administraţia publică centrală şi locală, precum şi alte persoane juridice de drept privat se va realiza în formă dematerializată, respectiv: prin intermediul sistemul informatic propriu al M.F./A.N.A.F., denumit PatrimVen, în cazul autorităţilor publice, instituţiilor publice şi de interes public din administraţia publică centrală şi locală; prin intermediul sistemelor informatice dedicate, în cazul persoanelor juridice de drept privat.de pe realitateaoltului.ro
Sent via IFTTT

No comments

Random Posts

3/random/post-list