Primăria Slatina anunță depunerea cererilor pentru TICHETELE SOCIALE de Paște

Primăria Municipiului Slatina a anunțat demararea celui de-al 16-lea sezon de depunere cereri pentru acordarea de TICHETE SOCIALE care vor fi distribuite cu ocazia Sfintelor Sărbători de Paște 2024. În acest sens se vor menține cele nouă puncte de pe raza municipiului amenajate și în sezonul trecut.

Începând de mâine, 19 februarie, până pe data de 15 martie, slătinenii cu venituri reduse
sunt așteptați de către Primăria Slatina să solicite acordarea tichetelor sociale de Paște. Beneficiari ai acestei măsuri sunt: persoane cu handicap grav, accentuat sau mediu; pensionari – fără a se ține seama de vârstă și tipul de pensie, dar ale căror drepturi obținute din pensie sau, după caz, din pensii și/sau venituri nete cumulate, sunt cel mult egale cu 1.400 lei/lună;  beneficiari de indemnizații prevăzute de legi speciale care nu au calitatea de pensionari, ale căror venituri nete cumulate sunt cel mult egale cu 1400 lei/lunar;  pentru persoane fără adăpost al cărui venit net mediu lunar pe persoană este sub nivelul net al salariului minim brut pe țară garantat în plată; persoane peste 65 ani (împliniți la data solicitării) beneficiare de venit minim de incluziune.
,,Tichetele sociale, în valoare de 150 lei, vor putea fi utilizate pentru achiziționarea de produse alimentare, produse de curățenie și igienă corporală sau a locuinței, produse farmaceutice, articole de îmbrăcăminte și încălțăminte. Reamintim că aceste tichete sociale se acordă de două ori pe an: cu ocazia sărbătorilor de Crăciun și de Paște. De menționat că tichetele sociale (150 lei/sărbătoare/beneficiar) vor fi primite de beneficiari direct la domiciliu, prin intermediul Poștei Române,, anunță administrația municipală.
Cererile pot fi depuse la cele nouă puncte de lucru:
a) Primăria municipiului Slatina – 3 puncte de primire:
‐ sediul central: str. Mihail Kogălniceanu, nr. 1;
‐ Direcția Generala Economică: str. Toamnei, nr. 6;
‐ Direcția Administrare Patrimoniu: str. Unirii, nr. 2B
b) Direcția de Asistență Socială Slatina – 3 puncte de primire:
– sediu central – str. Frații Buzești, nr. 6;
– Centrul Comunitar de Asistenţă Medico-Socială: str. Nicolae Bălcescu, nr. 22.
– Clubul Pensionarilor: str. Victoriei;
c) Centrul „Complex servicii pentru persoane adulte cu dizabilități și alte persoane aflate în situații de nevoie Slatina" al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt – 1 punct de primire: str. Centura Basarabilor (Progresul);
d) Compania de Apă Olt – 1 punct de primire:
– Casieria din str. Artileriei, nr. 2;
e) Loctrans – 1 punct de primire:
– Casieria din b-dul A.I. Cuza.
,,Cererea pentru acordarea Tichetelor Sociale va fi disponibilă gratuit la cele nouă puncte publice mai sus-menționate, dar ea poate fi descărcată direct și de pe site-ul Primăriei Slatina – www.primariaslatina.ro și transmisă prin mijloace electronice la adresa office@das-slatina.ro, cu condiția ca, odată cu solicitarea, să fie expediate şi documentele prevăzute mai sus.,, mai informează primăria.


de pe realitateaoltului.ro
Sent via IFTTT

No comments

Random Posts

3/random/post-list