Bani în plus la pensie: se iau în calcul sporurile, primele, al 13-lea salariu

Orele suplimentare și primele de orice fel se vor lua în calcul la recalcularea pensiilor. Autoritățile de la Casa de Pensii cunosc veniturile brute ale tuturor angajaților începând cu aprilie 2001, iar pentru perioadele lucrate înainte pensionarii trebuie să prezinte adeverințe de la angajatori ori arhive.

Orele suplimentare, prime, sporurile și al 13-lea salariu vor fi luate în calcul la stabilirea pensiei. Dovada acestor sporuri și ore suplimentare se face cu o adeverință de la fostul angajator.

"Legiuitorul a spus foarte clar să se valorifice sporurile acordate sporadic de-a lungul activității, adică vorbim de acele sporuri care nu aveau un caracter permanent – mă refer la acordul global, care era o formă de remunerare înainte de 1989, mă refer la prime și premii care s-au acordat fie la final de an, acum ele nu se iau în calcul, dar noi am considerat că ele trebuie luate în calculul pensiei. Cei din 2001, vorbim de acele sporuri care sunt suplimentar față de salariul de bază pe care noi deja îl avem, ele se pot aduce de la angajatori, acolo unde fiecare și-a desfășurat activitatea, este vorba despre o adeverință care este foarte clar stipulată în lege prin anexa la lege – prin care să se facă acea mențiune că s-a contribuit la sistem", a spus Daniel Baciu, președinte Casa de Pensii.

În situațiile excepționale, în care s-a pierdut carnetul de muncă sau angajatorul nu mai există, legea prevede că datele vor fi preluate din arhiva electronică a caselor de pensii.

Legea Pensiilor ar trebui să intre în vigoare în septembrie 2024 și poate suferi modificări.

Punctele de stabilitate se acordă astfel:

– 0,50 puncte/an, pentru anii din intervalul 26 – 30 de rămânere în muncă, inclusiv;

– 0,75 puncte/an, pentru anii din intervalul 31 – 35, inclusiv;

– 1 punct/an, pentru anii din intervalul 36 – 40 ş.a.m.d.

Puncte necontributive: perioada armată, facultate și șomaj (0,25 pentru fiecare).

a) 25,5 zile (204 ore) pe lună, pentru perioadele anterioare datei de 1 ianuarie 1978;

b) 24,5 zile (196 ore) pe lună, pentru perioada 1 ianuarie 1978 – 1 martie 1990;

c) 23,6 zile (189 ore) pe lună, pentru perioada 1 martie 1990 – 30 septembrie 1990;

d) 21,25 zile (170 ore) pe lună, pentru perioada 1 octombrie 1990-1 ianuarie 1997;

e) 21,16 zile (169,33 ore) pe lună, pentru anul 1997;

f) 21,25 zile (170 ore) pe lună, pentru anul 1998;

g)21,50 zile (172 ore) pe lună, pentru anul 1999;

h) 21,67 zile (173,36 ore) pe lună, pentru anul 2000;

i) 21,42 zile (171,36 ore) pe lună, pentru anul 2001;

j)21,25 zile (170 ore) pe lună, pentru anul 2002;

k) pentru anul 2003 și în continuare numărul mediu de zile și, respectiv, de ore lucrătoare pe luni se vor calcula conform prevederilor art. 139 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la zilele de sărbătoare legală.

Sporul de vechime care se utilizează la stabilirea punctajelor lunare:

– pentru perioada 1 martie 1970 – 1 septembrie 1983:

3% pentru o vechime în muncă totală cuprinsă între 5 – 10 ani;

5% pentru o vechime în muncă totală cuprinsă între 10 – 15 ani;

7% pentru o vechime în muncă totală cuprinsă între 15 – 20 ani;

10% pentru o vechime în muncă totală de peste 20 de ani;

– pentru perioada 1 septembrie 1983 – 1 aprilie 1992:

3% pentru o vechime în muncă totală cuprinsă între 3 – 5 ani;

6% pentru o vechime în muncă totală cuprinsă între 5 – 10 ani;

9% pentru o vechime în muncă totală cuprinsă între 10 – 15 ani;

12% pentru o vechime în muncă totală cuprinsă între 15 – 20 ani;

15% pentru o vechime în muncă totală de peste 20 de ani;

– pentru perioada 1 aprilie 1992 – 1 aprilie 2001: sporul înscris în carnetul de muncă sau dovedit cu adeverințe eliberate de către angajatori sau alte persoane juridice care au dreptul legal de a certifica aceste date.

Persoanele care nu fac dovada venitului total lunar realizat şi ale căror drepturi de pensie se stabilesc cu utilizarea veniturilor salariale beneficiază de majorarea punctajelor lunare, corespunzătoare stagiului de cotizare realizat în perioada 1 februarie 1975 – 1 aprilie 2001, cu 10 %.de pe realitateaoltului.ro
Sent via IFTTT

No comments

Random Posts

3/random/post-list