Se înăsprește legislația privind regimul armelor și munițiilor

În ședința de astăzi, Guvernul va dezbate un proiect de ordonanţă de urgenţă prin care va fi modificată legea 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor.

Legislația privind regimul armelor și munițiilor va fi actualizată în acord cu o hotărâre a Curţii Constituţionale a României din 14 februarie în care se arată că măsura restrângerii exerciţiului dreptului de port armă, ca efect al punerii în mişcare a acţiunii penale împotriva oricărei persoane acuzate că a săvârşit o infracţiune cu intenţie, este „excesivă în raport cu obiectivul ce trebuie atins".

Noul proiect de ordonanţă de urgenţă enumeră faptele penale în cazul cărora există suspiciuni cu privire la pericolul pe care făptuitorul îl prezintă pentru societate, prin prisma posibilităţii de a procura, a deţine, a purta şi folosi arme: „În concret, faptele avute în vedere vor fi cele săvârşite cu intenţie, prevăzute de Codul penal, Partea specială, titlurile I, II, III, IV, VII – Capitolul 3, titlul VIII – Capitolul 1 şi 2, titlurile X, XI, XII şi art. 336-338 şi 351, de Legea nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea nr. 194/2011 privind combaterea operaţiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decât cele prevăzute de acte normative în vigoare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea nr. 535/2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi de Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare".

 de pe realitateaoltului.ro

No comments

Random Posts

3/random/post-list