Peste 37 de km din DJ 679, reabilitați și modernizați de CJ Olt cu fonduri europene

Drumul județean ce leagă Oltul de Argeș și Teleorman străbătând comunele Tufeni, Ghimpețeni, Văleni, Seaca și Mihăești va fi reabilitat și modernizat de Consiliul Județean Olt cu ajutorul fondurilor europene. Investiția vizează reabilitarea carosabilului dar și siguranța rutieră prin amplasarea de parapete și marcaje rezonatoare.

O investiție importantă pentru infrastructura județului Olt, ce va asigura circulația în condiții moderne, dar și sigure locuitorilor din zonă și celor ce tranzitează cele cinci comune străbătute de DJ 679, va fi realizată de Consiliul Județean Olt cu fonduri europene. Astfel, DJ 679 se conectează direct, în comuna Mihăești, județul Olt, cu DN6, care asigură legătura dintre București-Alexandria-Craiova-Timișoara și face parte din rețeaua TEN-T centrală (TEN-T Core). De asemenea, proiectul are conectivitate directă către același coridor București-Alexandria-Craiova-Timișoara, dar care deservește modul de transport feroviar.

Aleșii județeni se vor întruni în ședința ordinară a CJ Olt luni, 13 mai, pentru a aproba justificarea impactului asupra dezvoltării economice la nivel județean/regional a proiectului de infrastructură rutieră „Reabilitarea și modernizarea drumului județean DJ 679". Proiectul a fost aprobat pentru finanțare în cadrul Programului Regional Sud-Vest Oltenia 2021-2027, Prioritatea 5 – „Accesibilitate si conectivitate la nivel regional", Obiectiv specific 3.2 – „Dezvoltarea și creșterea unei mobilități naționale, regionale și locale durabile, reziliente la schimbările climatice, inteligente și intermodale, inclusiv îmbunătățirea accesului la TEN-T și a mobilității transfrontaliere", Acțiunea A – "Conectivitate regională și îmbunătățirea accesului la TEN-T", Apelul de proiecte PR SV/A1/5/3.2/2023, proiectul fiind în etapa de contractare.

Astfel, Drumul județean DJ 679 se va moderniza de la KM 48+082, înainte de comuna Tufeni, județul Olt, până la poziția KM 86+697, după satul Busca, comuna Mihăești, județul Olt, pe o lungime de 37,896 km.

Investiția vizează creșterea vitezei medii de circulație pe DJ 679 cu 21,1% și reducerea timpului de deplasare cu 20,40%, precum și creșterea siguranței rutiere prin realizarea elementelor pentru siguranța circulației, suplimentar sau îmbunătățite fata de situația existentă, respectiv semnalizare orizontală și verticală performantă, parapete rutiere de siguranță, marcaje rezonatoare și 3 facilități de traversare pentru pietoni (semnalizare luminoasă, îngustarea carosabilului în dreptul trecerilor de pietoni).de pe realitateaoltului.ro

No comments

Random Posts

3/random/post-list