Olimpiadele și concursurile care pot echivala cu 10 probele scrise de la BAC

Ministerul Educației a publicat lista olimpiadelor și concursurilor internaționale recunoscute de Ministerul Educației pentru care se pot echivala probele scrise de la examenul național de Bacalaureat 2024

Elevii care, în una din clasele a IX-a – a XII-a, au obținut premii individuale la concursuri/olimpiade școlare internaționale recunoscute de către Ministerul Educației au posibilitatea de a-și echivala, la cerere, proba scrisă de examen la disciplina la care au obținut premiul. Echivalarea se face cu nota maximă.
Recunoașterea/echivalarea probelor se face de către directorul unității respective, în urma solicitării scrise a candidatului și a prezentării dovezilor privind obținerea premiului. Documentele menționate se depun, în momentul înscrierii, la secretariatul unității de învățământ.

👉


de pe realitateaoltului.ro

No comments

Random Posts

3/random/post-list