CAS Olt, 47 de controale la cabinete medicale, spitale, farmacii, furnizori, soldate cu AMENZI

Controlul Casei de Asigurări de Sănătate Olt la zci de cabinete medicale, farmacii, spitale, furnizori de servicii a identificat numeroase nereguli privind respectarea legislației în domeniu. Cei prinși cu raportări false au fost amendați.

De la începutul anului, Serviciul Control al Casei de Asigurări de Sănătate Olt a efectuat  47 de acțiuni de control. Au fost verificaţi: 18 medici de familie, 2 furnizori de investigaţii medicale paraclinice, 1 furnizor de dispozitive medicale, 10  farmacii, 1 cabinet stomatologic, 3 controale au vizat asistența medicală spitalicească, 5 asistența medicala de specialitate clinica, 5 programele naționale de sănătate și 2 controale au fost efectuate la furnizori de medicină fizică și de reabilitare.

În cadrul acestor controale, s-a verificat: modul de respectare a clauzelor contractuale, concordanța serviciilor medicale contractate, raportate de furnizor și decontate de casa de asigurări de sănătate cu serviciile medicale consemnate în evidențele cabinetelor medicale, respectarea programului de lucru precum și modul de respectare pe parcursul derulării contractului a condiţiilor existente la momentul evaluării.

,,Urmare acțiunilor de control realizate, a fost imputată furnizorilor verificați contravaloarea serviciilor medicale raportate la CAS Olt cu nerespectarea prevederilor legale şi a obligaţiilor contractuale, aceasta fiind în suma de 168.188 de lei. Principalele disfuncţionalităţi şi iregularităţi identificate în cursul acţiunilor de control au fost: constatarea unor servicii medicale raportate şi neregăsite consemnate în registrele de consultaţii, cazuri de pacienti care erau internați în aceeaşi unitate sanitară prin spitalizare continuă şi în aceeaşi zi au beneficiat de servicii medicale în ambulatoriu sau în regim de spitalizare de zi, acordarea de certificate de concediu medical fără respectarea prevederilor OUG nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate și nerespectarea programului de lucruˮ, anunță CAS Olt.de pe realitateaoltului.ro

No comments

Random Posts

3/random/post-list