ITM Olt anunță o nouă campanie de verificări. Vizate sunt activitățile de curierat

Manipulare manuală/mecanizată a coletelor şi corespondenţei este activitatea către care își vor îndrepta atenția inspectorii de muncă olteni în perioada perioada martie – decembrie.

Inspectoratul Teritorial de Muncă Olt va desfășura până la finele anului o amplă acţiune privind respectarea prevederilor legale de securitate şi sănătate în activitatea de manipulare manuală/mecanizată a coletelor şi corespondenţei. Grupul țintă îl reprezintă angajatorii care desfăşoară activităţi economice principale sau secundare privind primirea, prelucrarea, transportul şi distribuirea scrisorilor, pachetelor şi coletelor de către firme ce desfăşoară activităţi în afara serviciului universal. În această categorie sunt incluse, de asemenea, serviciile de livrare la domiciliu.

,,Obiectivele acţiunii sunt: creșterea gradului de conştinetizare a angajatorilor şi a lucrătorilor în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă la societăţile comerciale care au acest obiect de activitate; realizarea şi implementarea evaluărilor de risc, de către angajator, privind securitatea şi sănătatea lucrătorilor în timpul activităţilor de manipulare coletărie şi corespondenţă; întocmirea planului de prevenire şi protecţie, de către angajator, bazat pe evaluarea riscurilor; asigurarea de către angajator, a instruirii suficiente şi adecvate în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă pentru toţi lucrătorii angrenaţi în activitatea de manipulare a coletelor/corespondenţei. Activitatea de control se va desfăşura la unităţile strabilite din grupul ţintă, în perioada martie – noiembrie 2024, constând în verificarea modului de implementare a măsurilor necesare pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii lucrătorilor. Etapa de verificare a măsurilor dispuse şi stabilite în procesele verbale de control încheiate cu ocazia controalelor, se va realiza pe toată perioada de desfăşurare a acţiunii, în funcţie de termenele de realizare dispuse cu ocazia controalelor,,  declară inspectorul șef al ITM Olt, Constantin Cristian Ungureanu.de pe realitateaoltului.ro

No comments

Random Posts

3/random/post-list