Patroni din Slatina și Vișina, amendați de ITM Olt pentru punerea în pericol a angajaților și munca la negru

A venit rândul patronilor din domeniile ,,Fabricarea altor produse din minerale nemetalice" – cod CAEN 23 şi ,,Comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi a materialelor de construcţie şi echipamentelor sanitare" – cod CAEN 4673 să fie ,,călcațiˮ de inspectorii de muncă. Iar controalele au arătat numeroase nereguli privind respectarea drepturilor angajaților ori punerea lor în pericol.

În perioada 18 – 22 martie 2024, Inspectoratul Teritorial de Muncă Olt a desfășurat Campania Națională pentru verificarea modului în care sunt respectate prevederile legale privind încheierea şi executarea contractelor individuale de muncă, precum şi prevederile legale privind cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă de către angajatorii care desfăşoară activităţi în domeniile ,,Fabricarea altor produse din minerale nemetalice"  şi ,,Comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi a materialelor de construcţie şi echipamentelor sanitare".

În domeniul relațiilor de muncă au fost efectuate 10 controale, în urma cărora au fost constatate 9 neconformități pentru care au fost dispuse măsuri de remediere și a fost aplicată o amendă în valoare de 20.000 lei, unui angajator din municipiul Slatina, pentru primirea la muncă a unei persoane fără a avea încheiat contract individual de muncă. ,,Cele mai frecvente deficiențe constatate în domeniul relațiilor de muncă: nerepartizarea programului de muncă pentru salariaţii cu timp parţial; nerespectarea prevederilor legale referitoare la evidenţa timpului de muncă şi supunerea controlului inspectorilor de muncă a acestei evidenţe; neacordarea sporului pentru munca prestată în zilele de sâmbătă şi duminică; neplata drepturilor salariale la data înscrisă în contractual individual de muncă,, arată ITM Olt.

În domeniul securității și sănătății în muncă au fost efectuate 10 controale, în urma cărora au fost constatate 18 neconformități pentru care au fost dispuse măsuri de remediere şi au fost aplicate 16 avertismente şi 2 amenzi în valoare de 12.000 lei. (5.000 lei unui angajator din localitatea Vişina pentru neautorizare ISCIR stivuitor; 7.000 lei unui angajator din municipiul Slatina pentru neevaluare riscuri pentru toate locurile de muncă). Potrivit instituției de control, ,,cele mai frecvente deficiențe constatate în domeniul securității și sănătății în muncă: nu au fost efectuate verificările periodice ale instalaţiilor de captare a substanţelor nocive (silice cristalină); instrucţiunea proprie de securitate şi sănătate în muncă nu conţine prevederi referitoare la prelucrarea manuală a pietrei; neautorizare ISCIR stivuitor; neevaluare riscuri pentru toate locurile de muncă.,,de pe realitateaoltului.ro

No comments

Random Posts

3/random/post-list