Bani pentru construcția de campusuri școlare rurale

Ministerul Educației anunță deschiderea apelului competitiv de proiecte „Schemă de granturi pentru construcția de campusuri școlare rurale". Alocarea financiară totală a apelului de proiecte este de 29,97 milioane de euro, valoare eligibilă PNRR, fără TVA.

Pentru a sprijini zonele rurale, Ministerul Educației anunță acordarea de granturi în vederea construirii a minimum trei campusuri școlare moderne, contribuind astfel la dezvoltarea bazei materiale educaționale, precum și a serviciilor aferente. Prin acest apel de proiecte este vizată construcția și dotarea de: săli de curs; spații pentru activități de tip școală după școală; săli și terenuri de sport; spații pentru ateliere de practică; laboratoare; spații pentru desfășurarea activităților extracurriculare; spații pentru luat masa/cantine; spații de cazare pentru elevi etc.

Proiectele se vor depune exclusiv în platforma PNRR: data de deschidere a platformei este 18 martie, dată-limită pentru depunerea proiectelor: 8 mai. Suma alocată: 29.970.000 de euro 

Solicitanții eligibili:
-Grupurile de acțiune locală (GAL);
-Parteneriate locale, care pot fi formate din GAL/asocieri de GAL, unități de învățământ și unități administrativ-teritoriale;
-Alte forme de asociere ale unităților administrativ-teritoriale (UAT).

Valoarea maximă eligibilă nerambursabilă a unui proiect este de 7,5 milioane de euro (fără TVA), echivalentul a 37.314.750,00 lei (fără TVA), calculat la cursul InforEuro din luna ianuarie 2024 (1 euro = 4,9753 lei). Valoarea totală a Contractului de finanțare poate depăși valoarea asistenței financiare nerambursabile, în funcție de cuantumul sumei puse la dispoziție de consorțiu pentru derularea activităților proiectului, diferență suportată în întregime de beneficiarul finanțării nerambursabile.de pe realitateaoltului.ro

No comments

Random Posts

3/random/post-list