Controale ITM Olt la firmele de dezmembrări auto, soldate cu amenzi pentru patroni din Corabia, Caracal și Colonești

Amenzi pentru munca la negru, echipament necorespunzător și nerespectarea programului de lucru au de plătit trei patroni din Caracal, Corabia și Corabia, iar alții termen să-și remedieze deficiențele legate de drepturile salariaților, în urma unui control efectuat de inspectorii de muncă la firmele de dezmembrări autor din județ.

În perioada 05 – 09 martie, Inspectoratul Teritorial de Muncă Olt a desfășurat Campania Națională pentru verificarea modului în care sunt respectate prevederile legale privind cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă şi a prevederilor legale privind încheierea şi executarea contractelor individuale de muncă, de către angajatorii care desfăşoară activitatea în domeniul ,,Demontarea (dezasamblarea) maşinilor şi echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor" cod CAEN 3831.

În domeniul relațiilor de muncă, ITM Olt a efectuat 7 controale, iar în domeniul securității și sănătății în muncă tot atâtea. La prima categorie au fost constatate 13 neconformități pentru care au fost dispuse măsuri de remediere și au fost aplicate 2 amenzi. Va trebui să plătească 20.000 lei un patron din  Corabia prins cu jun angat pentru care nu avea încheiat contract individual de muncă. Totodată, o amendă în valoare de 1.500 lei a fost aplicată unui angajator din localitatea Coloneşti, pentru nerespectarea prevederilor legale referitoare la evidenţa timpului de muncă şi supunerea controlului inspectorilor de muncă a acestei evidenţe.

În domeniul SSM, inspectorii de muncă au constatat 12 neconformități pentru care au fost dispuse măsuri de remediere şi a fost aplicată o amendă în valoare de 5.000 lei, unui angajator din localitatea Caracal, pentru utilizarea unor echipamente de muncă necorespunzătoare din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă.

Cele mai frecvente deficiențe constatate sunt:

  • Primirea la muncă a unei persoane fară a avea încheiat contract individual de muncă;
  • Nerespectarea prevederilor legale referitoare la evidenţa timpului de muncă şi supunerea controlului inspectorilor de muncă a acestei evidenţe;
  • Nerepartizarea programului de muncă pentru salariaţii cu timp parţial;
  • Neplata drepturilor salariale la data înscrisă în contractual individual de muncă.
  • Zone cu risc ridicat şi specific;
  • Echipamente necorespunzătoare din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă;
  • Neefectuarea instruirii periodice.


de pe realitateaoltului.ro

No comments

Random Posts

3/random/post-list