CAS Olt organizează sesiune de contractare în luna martie 2024

Casa de Asigurări de Sănătate Olt organizează sesiune de contractare în luna martie 2024  pentru: Asistența medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitatea medicină dentară; Asistența medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitățile clinice; Asistența medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitățile paraclinice-radiologie; Asistența medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitatea medicină fizică și reabilitare.

În vederea intrării în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate, furnizorii de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale din județ sunt anunțați de către CAS Olt că data limită de finalizare a sesiunii de contractare este de 29 martie. Ei trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: să fie autorizaţi conform prevederilor legale în vigoare; să fie evaluaţi potrivit dispoziţiilor legale; să fie acreditaţi sau înscrişi în procesul de acreditare, pentru furnizorii obligaţi să se acrediteze potrivit reglementărilor Legii nr. 95/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare și cele ale Legii nr. 185/2017, cu modificările și completările ulterioare şi, respectiv, sunt acreditaţi pentru furnizorii care au optat să parcurgă voluntar procesul de acreditare; să depună, în vederea încheierii contractului, documentele afișate pe pagina web a CAS Olt conform prevederilor legale în vigoare, pentru fiecare domeniu de asistență medicală, la termenele stabilite pentru contractare.

,,Documentele necesare încheierii contractelor  se transmit în format electronic asumate fiecare în parte prin semnătura electronică extinsă/calificată a reprezentantului legal al furnizorului.  Termenul limită pentru depunerea documentelor necesare încheierii contractelor de furnizare de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale  este data de 15.03.2024. Pentru informaţii suplimentare privind modalitatea de transmitere și conţinutul documentelor obligatorii de contractare, vă rugăm să contactaţi serviciile de specialitate din cadrul C.A.S. Olt sau să accesați  pagina web a CAS Olt –  www.cnas.ro/cjasot/. Agenda sesiunii de contractare a serviciilor medicale organizată în luna martie 2024 este afișată pe pagina web a CAS Olt.ˮ, informează CAS Olt.de pe realitateaoltului.ro

No comments

Random Posts

3/random/post-list