S-au mărit indemnizația de șomaj și celelalte stimulente de ocupare a forței de muncă

Baza de calcul a indemnizației de șomaj și a altor măsuri de stimulare a ocupării forței de muncă oferite de ANOFM s-a majorat de la 1 martie. Drept urmare, se majorează: indemnizația de șomaj, indemnizația de șomaj acordată absolvenților, prima de inserție acordată absolvenților, subvenția acordată angajatorilor care încadrează tineri cu risc de marginalizare socială, stimulentul financiar lunar acordat angajatorilor care încadrează în muncă elevi şi studenţi pe perioada vacanţelor.

Indemnizația de șomaj și alte măsuri de stimulare a ocupării forței de muncă aplicate de ANOFM care se raportează la Indicatorul Social de Referință (ISR) cresc de la 1 martie. Potrivit Institutului Național de Statistică (INS), rata inflației pentru 2023 este de 10,4%, astfel că ISR crește de la 598 de lei la 660 de lei.
Indemnizația de șomaj va creşte cu 62 de lei lunar pentru fiecare persoană. Acest
drept se calculeaza astfel: valoarea ISR în vigoare la data stabilirii indemnizației de șomaj,
la care se adaugă, după caz, o sumă calculată prin aplicarea asupra mediei veniturilor care
constituie baza de calcul a indemnizaţiei de şomaj pe ultimele 12 luni în care s-a realizat
stagiu de cotizare, a unei cote procentuale diferenţiate în funcţie de stagiul de cotizare).
Indemnizaţia de şomaj acordată absolvenţilor instituţiilor de invăţământ și
absolvenţilor şcolilor speciale pentru persoane cu handicap (50% din valoarea ISR, în
vigoare la data stabilirii acesteia) – creştere de la 299 lei la 330 lei lunar.
Prima de inserţie acordată absolvenţiilor instituţiilor de învăţământ şi absolvenţii
şcolilor speciale, în vârstă de minimum 16 ani, care, în termen de 60 de zile de la
absolvire, se înregistrează la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă şi se angajează cu
normă întreagă pentru o perioadă mai mare de 12 luni (de 3 ori valoarea ISR în vigoare la
data încadrării) – creștere de la 1.794 lei la 1.980 lei.
Subvenția acordată angajatorilor care încadrează tineri cu risc de marginalizare
socială şi care beneficiază de acompaniament social personalizat în baza unui contract de
solidaritate (o sumă egală cu salariul de bază stabilit la data angajării tinerilor, dar nu mai
mult de patru ori valoarea ISR, în vigoare la data încadrării în muncă, până la expirarea
duratei contractului de solidaritate) – creșterea subvenției lunare, pentru fiecare persoană
încadrată, va fi de la maximum 2.392 lei la maximum 2.640 lei.
Stimulentul financiar lunar acordat angajatorilor care încadrează în muncă elevi
şi studenţi pe perioada vacanţelor (50% din valoarea ISR în vigoare) – creșterea
subvenției lunare, pentru fiecare persoană încadrată, va fi de la 299 lei la 330 lei.
Precizăm că această majorare se aplică de la 1 martie și pentru persoanele ale căror
drepturi au fost stabilite anterior acestei date.


de pe realitateaoltului.ro

No comments

Random Posts

3/random/post-list