Laborator agrotehnică, atelier agroturism, seră și alte investiții și dotări la Liceul Tehnologic „Danubius” Corabia

De 3,8 milioane lei, fonduri nerambursabile, va beneficia Liceul „Danubius" Considerând pentru investiții în modernizarea învățământului tehnologic, profesional și agricol, vitale pentru formarea viitorilor specialiști și meseriași. Primăria Corabia a accesat fondurile prin PNRR pentru modernizarea și dotarea cu echipamentele necesare, astfel încât acesta să redevină atractiv pentru elevi.

Continuăm investițiile în infrastructura școlară pentru creșterea calității actului educațional din orașul Corabia, anunță administrația orașului-port la Dunăre.

,,Proiectului propus de primarul orașului, ing. Iulică Oane în luna Ianuarie 2024 „ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII LICEULUI TEHNOLOGIC DANUBIUS DIN ORAȘUL CORABIA " a fost aprobat!  Valoarea proiectului este de 3.822.637,00 lei. Proiectul a fost depus în cadrul apelului "ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII LICEELOR CU PROFIL AGRICOL" din cadrul PNRR, Pilonul VI, Componenta 15.  Scopul proiectului îl reprezintă creșterea atractivității învățământului profesional cu profil agricol din orașul Corabia, prin finanțarea îmbunătățirii infrastructurii și dotării cu materiale didactice specifice Liceului Tehnologic Danubius, pentru pregătirea viitorilor fermieri antreprenori și a salariaților în domeniile agriculturii și a celor conexe acesteiaˮ, anunță Primăria Corabia.

Investițiile propuse a fi realizate cu sprijinul financiar ce va fi obținut prin prezentul proiect vizează:

– Dotarea cu mobilier și echipamente digitale (pentru sala de lectură) a internatului pentru elevi.

– Dotarea cu mobilier și echipamente specifice a cantinei liceului.

– Dotarea cu mobilier a vestiarului sălii de sport.

– Dotări pentru amenajarea spațiilor exterioare din incinta liceului (bănci, coșuri de gunoi, pergole, dotări pentru petrecerea timpului liber) .

– Înființarea unui Laborator Agrotehnică și dotarea acestuia.

– Înființarea unui atelier agroturism și dotarea acestuia.

– Înființarea unei sere și dotarea acesteia (inclusiv sisteme automatizate de ventilație, deschidere, irigare, mese cultură, etc).

– Înființarea unui spațiu pentru depozitare alimente care va deservi cantina liceului.

Laboratorul de Agrotehnică va fi înființat intr-o sală de clasă din corp C4 a liceului. Va fi un spațiu dotat conform standardelor actuale cu privire la materiale didactice și echipamente necesare procesului educațional specific profilului agricol.

Atelierul de agroturism va fi o construcție nouă care va reprezenta o machetă de pensiune, destinată activităților practice pe care le vor desfășura elevii liceului de la profil agricol conform curiculei școlare. Pregătirea practică va veni în întâmpinarea cererii agenților economici locali din sectorul turistic care vor beneficia de forță de muncă pregătită atât teoretic cat și practic. Spațiul va cuprinde o zonă de recepție, o zonă de bucătărie, o zonă de restaurant. Toate aceste spații vor fi dotate cu echipamente, mobilier, accesorii specifice HoReCa. Clădirea va fi prevăzută cu un grup sanitar și zona de vestiar.

Spațiul pentru depozitare a alimentelor care sunt folosite de către cantina liceului va fi de asemenea o construcție nouă cu performanțe energetice ridicate situată în proximitatea cantinei pentru a asigura o depozitare corespunzătoare.

Sera va fi înființată și dotată cu scopul de a asigura elevilor un cadru modern și aliniat la tehnologiile actuale prin adoptarea noilor tehnologii necesare pentru creșterea durabilă a agriculturii. Astfel elevii vor dobândi cunoștiințe practice care le vor permite să-și proiecteze un viitor în agricultură. Sera va avea dotări digitale, inclusiv sisteme automatizate de ventilație, deschidere, irigare, monitorizare parametri de mediu, etc.

Clădirile nou-construite pentru atelierul de agroturism și pentru depozitarea de alimente vor respecta obiectivul privind necesarul de energie primară cu cel puțin 20% mai mic decât cerința pentru clădirile al căror consum de energie este aproape egal cu zero conform orientărilor naționale, ceea ce se va asigura prin certificate de performanță energetică.de pe realitateaoltului.ro

No comments

Random Posts

3/random/post-list