Se introduc buletinele electronice în România. Cât va costa noul document de identitate

Preşedintele Klaus Iohannis a promulgat vineri Legea privind evidenţa persoanelor şi cartea electronică de identitate, care vizează introducerea la nivel naţional a actelor de identitate (Cartea Electronică de Identitate şi Cartea de Identitate Simplă) într-un format capabil să asigure exercitarea dreptului la libera circulaţie în spaţiul Uniunii Europene a cetăţenilor români. Românii vor trebui să achite costul noilor buletine electronice, excepție făcând doar tinerii de 14 ani

Buletinele românilor vor trebui înlocuite treptat cu noile documente, electronice, până în august 2031. Emiterea cărților de identitate electronice a început în anul 2021, prin proiect-pilot, doar în județul Cluj și până la sfârșitul acestui an ar fi urmat să înceapă să fie emise în toată țara. Emiterea noului document va fi contracost, doar prima carte electronică urmând să fie gratuită – cea eliberată pentru tinerii care împlinesc vârsta de 14 ani. În acest moment costul unui astfel de buletin este de 67 lei.

Persoanele cu vârsta mai mare de 14 ani sunt scutite de la plata contravalorii cărții electronice de identitate solicitate:

a) la prima cerere depusă într-un interval de timp de 5 ani, indiferent de motivul solicitării, în următoarele condiții:

 • înainte de împlinirea vârstei de 14 ani, la solicitarea ambilor părinți, a reprezentatului legal, a părintelui supraviețuitor, a părintelui căruia i-a fost încredințat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, a părintelui care exercită singur autoritatea părintească, a persoanei desemnate din cadrul serviciului social public sau al unui furnizor privat acreditat, destinat protecției speciale a copilului, separat temporar sau definitiv de părinți, unde se află minorul, sau a persoanei căreia i-a fost dat în plasament copilul;
 • la expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate care urmează a fi preschimbat;
 • dacă s-a modificat numele sau prenumele titularului sau data nașterii;
 • în cazul schimbării domiciliului;
 • în cazul în care în R.N.E.P. există mențiunea <încetat valabilitate domiciliu>;
 • în cazul atribuirii unui nou C.N.P.;
 • în cazul deteriorării actului de identitate;
 • în cazul pierderii, furtului sau distrugerii actului de identitate;
 • când imaginea facială din actul de identitate nu mai corespunde cu fizionomia titularului;
 • în cazul schimbării sexului;
 • în cazul anulării;
 • pentru preschimbarea, la cerere, a actelor de identitate aflate în termen de valabilitate.

b) ori de câte ori este necesar, pentru:

 • persoanele care sunt victime ale calamităților naturale, incendiilor sau ale altor dezastre și care declară pe propria răspundere, la serviciul public comunitar de evidență a persoanelor în a cărui rază teritorială domiciliază ori își au reședința, faptul că actul de identitate a fost pierdut, distrus sau deteriorat ca urmare a producerii unei astfel de situații;
 • cetățenii români aflați în străinătate în situații deosebite.


de pe realitateaoltului.ro
Sent via IFTTT

No comments

Random Posts

3/random/post-list