Cadastrare integrală, gratuită pentru cetățeni, în 14 comune din județul Olt

Continuă lucrările de cadastrare gratuită pentru cetățenii din zonele rurale, derulate cu fonduri europene. Din noul lot pentru care se vor semna contractile de prestări servicii fac parte și 14 comune din județul Olt.

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) a început de astăzi să semneze contractele pentru cadastrarea integrală a 91 de comune, atribuite în urma licitației. Acestea însumează peste 325.000 de hectare, iar valoarea totală a contractelor atribuite este de aproximativ 141 de milioane de lei.

,,Lucrările de înregistrare sistematică a proprietăților în sistemul integrat de cadastru și carte funciară se desfășoară în cadrul Programului național de cadastru și carte funciară (PNCCF) și sunt gratuite pentru cetățeni. Finanțarea va fi  asigurată din fonduri europene nerambursabile, prin Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare (PCIDIF) 2021-2027. ANCPI, instituție aflată în subordinea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA), a finalizat procedura de licitație deschisă pentru achiziționarea serviciilor de înregistrare sistematică în Sistemul integrat de cadastru și carte funciară a imobilelor din 92 de unități administrativ-teritoriale (UAT) din 26 de județeˮ, anunță Ministerul Dezvoltării.

În loutirle ce vor fi cadastrate gratuit județul Olt are curpinse 14 comune, astfel:

Localitate             suprafața de contractat-ha       ofertant

La nivel național, din cele 660 de comune care beneficiază de fonduri europene pentru înregistrarea sistematică a proprietăților în evidențele de cadastru și carte funciară, 102 au fost cadastrate integral, iar în alte 455 de UAT-uri se desfășoară lucrări de înregistrare sistematică a imobilelor.de pe realitateaoltului.ro
Sent via IFTTT

No comments

Random Posts

3/random/post-list