De la 1 ianuarie, salariații cu peste 2 ani vechime NU vor mai fi plătiți cu minimul pe economie

De la 1 ianuarie 2024, angajaților cu o vechime mai mare de 2 ani trebuie să li se mărească salariul pe cartea de muncă, dacă acesta este minimul pe economie . Anunțul a fost făcut de Inspecția Muncii, instituție aflată în subordinea Ministerului Muncii.

De la începutul acestui an, angajatorii au obligația de a majora salariile angajaților plătiți cu minimum pe economie mai mult de 24 de luni. Obligația este atât pentru contractele cu normă întreagă, cât și pentru cele cu timp parțial. De această prevedere legală vor beneficia 406.293 de salariați la nivel național, angajați înainte de 1 ianuarie 2022.Potrivit legislației, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată poate fi aplicat pentru un salariat pentru o perioadă de maxim 24 de luni, de la momentul încheierii contractului individual de muncă.
,,Majorarea nivelului salariului de bază se va negocia cu fiecare salariat care îndeplinește condiția de vechime, iar rezultatul se va concretiza prin încheierea unui act adițional, semnat de ambele părți, având în vedere că un contract individual de muncă poate fi modificat doar în baza prevederilor legale sau prin acordul părţilor. Pentru ducerea la îndeplinire a acestor prevederi legale, angajatorii vor avea în vedere nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată de 3.300 lei lunar, stabilit începând cu 1 octombrie 2023, prin H.G. nr.900/2023.

IMPORTANT: Modificarea salariului de bază se înregistează și se transmite în registrul general de evidență a salariaților în termen de 20 de zile lucrătoare de la data producerii modificării, conform prevederilor H.G. nr.905/2017. Ținând cont de faptul că prevederea din Codul muncii se referă doar la salariul minim stabilit prin hotărâre de guvern, salariile angajaților din construcții sau industria agroalimentară, stabilite prin alte acte normative nu intră sub incidența dispozițiilor prezentate mai sus", arată Inspecția Muncii.de pe realitateaoltului.ro
Sent via IFTTT

No comments

Random Posts

3/random/post-list