Grefierii din întreaga țară PROTESTEAZĂ la Înalta Curte

Și grefierii ies în stradă pentru a-și cere drepturile salariale. Astăzi, 4 decembrie 2023, începând cu ora 12.00, Sindicatul Naţional al Grefei Judiciare Dicasterial, afiliat la Blocul Național Sindical, organizează miting de PROTEST la sediul Înaltei Curți de Casație și Justiție din București.

Grefieri din toată țara protestează astăzi față de neplata integrală a salariilor și a altor drepturi de natură salarială, precum și față de lipsa resurselor materiale necesare funcționării, în condiții normale, a activității instanțelor judecătorești.

Grefierii solicită Înaltei Curți de Casație și Justiție:

  • plata integrală a salariilor înaintea oricăror obligații bănești ale angajatorilor;
  • achitarea integrală a salariilor recunoscute prin hotărâri judecătorești definitive și acordate prin actele administrative emise în anul 2023, aferente lunii noiembrie 2023, astfel cum procedează Înalta Curte de Casație și Justiție pentru aparatul propriu;
  • prevederea și asigurarea în bugetul pentru anul 2024 a sumelor necesare pentru: achitarea integrală, în continuare, a salariilor recunoscute prin hotărâri judecătorești definitive și acordate prin actele administrative emise în anul 2023; achitarea drepturilor salariale restante aferente lunilor aprilie-octombrie 2023, inclusiv, astfel cum au fost recunoscute prin hotărâri judecătorești definitive și acordate prin administrative emise în anul 2023;
  • asigurarea resurselor materiale necesare funcționării în condiții normale a instanțelor judecătorești
  • emiterea unui îndrumar către ordonatorii secundari și terțiari de credite pentru uniformizarea modului de eliberare a adeverințelor necesare în vederea stabilirii dreptului la pensie al personalului auxiliar de specialitate;
  • emiterea unui îndrumar către ordonatorii secundari de credite (curțile de apel) pentru uniformizarea, la nivel național, a salariilor de bază/indemnizațiilor brute lunare prin respectarea prevederilor Deciziei Curții Constituționale a României nr. 794/2016;
  • inițierea negocierii colective în vederea încheierii contractului colectiv de muncă la nivel de sector de negociere colectivă – Justiție, pentru personalul auxiliar de specialitate, conex și contractual din cadrul instanțelor judecătorești;


de pe realitateaoltului.ro

No comments

Random Posts

3/random/post-list