17 centre din Olt pentru persoane vârstnice și cu dizabilități, controlate de inspectorii de muncă

Inspectorii de muncă din Olt au verificat în perioada 27 octombrie- 15 decembrie respectarea drepturilor privind relațiile de muncă, precum și de sănătate și securitate la locul de muncă pentru angajații centrelor de bătrâni și persoane cu dizabilități din județul Olt. Neregulile constatate au fost minore și s-au soldat cu impunerea măsurilor de remediere ori avertismente.

Inspectoratul Teritorial de Muncă Olt a desfășurat Campania Națională privind verificarea modului în care sunt respectate prevederile legale în domeniul relaţiilor de muncă şi în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, de către angajatorii care desfăşoară activităţi la: Centre rezidenţiale medico-sociale, Centre rezidenţiale de îngrijiri paliative, Cămine pentru persoane vârstnice, Centre de tip respiro/Centre de criză, Locuinţe protejate, Centre de îngrijire şi asistenţă, Centre de abilitare şi reabilitare, Centre pentru viaţă independentă. Obiectivele campaniei au vizat: identificarea angajatorilor care nu respectă prevederile legale care reglementează relaţiile de muncă şi securitatea şi sănătatea în muncă şi luarea măsurilor care se impun pentru determinarea acestora să se conformeze dispoziţiilor legale în materie; eliminarea neconformităţilor constatate, prin dispunerea de măsuri obligatorii pentru remedierea neconformităţilor şi aplicarea sancţiunilor contravenţionale corespunzătoare în domeniile relaţiilor de muncă şi securităţii şi sănătăţii în muncă; creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi a lucrătorilor în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale în domeniile relaţiilor de muncă şi securităţii şi sănătăţii în muncă.

,,În perioada campaniei, inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Olt au efectuat acţiuni de control la un număr de 17 centre, din care 9 pentru persoane vârstnice şi 8 pentru persoane cu dizabilităţi. În urma verificărilor efectuate au fost identificate 17 deficiențe pentru care s-au dispus măsuri de remediere şi au fost aplicate 8 avertismente. Cele mai frecvente deficiențe constatate: completarea eronata a datelor în Registrul General de Evidenţă a Salariaţilor; durata zilnică a timpului de muncă de 12 ore nu este urmată de o perioadă de repaus de 24 de ore; necalcularea corspunzătoare a sumelor aferente orelor lucrate pe timpul nopții; control medical nefinalizat; neprezentarea listei de acordare a echipamentului individual de protectie conform evaluarii riscurilor; nereactualizarea listei cu substantele chimice periculoase utilizate; neinstruirea salariatilor privind riscurile biologice,, transmite inspectorul șef al ITM Olt, Constantin Cristian Ungureanu.de pe realitateaoltului.ro
Sent via IFTTT

No comments

Random Posts

3/random/post-list