Modificări privind impozitul pe veniturile microîntreprinderii aplicabile de la 1 ianuarie 2024

 Administraţia Judeţeană  a Finanţelor Publice Olt informează contribuabilii că prin Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilităţii financiare a României pe termen lung au fost aduse modificări Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Măsurile fiscale care au vizat impozitul pe veniturile microîntreprinderilor intră în vigoare începând cu 01 ianuarie 2024. Acestea prevăd introducerea de cote de impozitare diferenţiate pe veniturile microîntreprinderilor, astfel: 1%, pentru microîntreprinderile care realizează venituri care nu depășesc 60.000 euro inclusiv și care nu desfășoară anumite activități; 3%, pentru microîntreprinderile care: realizează venituri peste 60.000 euro sau desfășoară activități, principale sau secundare, corespunzătoare codurilor CAEN: 5821 — Activități de editare ajocurilor de calculator, 5829 — Activități de editare a altor produse software, 6201 — Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client), 6209 — Alte activități de servicii privind tehnologia informației, 5510 — Hoteluri și alte facilități de cazare similare, 5520 — Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată, 5530 — Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere, 5590 – Alte servicii de cazare, 5610 — Restaurante, 5621 — Activități de alimentație (catering) pentru evenimente, 5629 — Alte servicii de alimentație n.c.a., 5630 —Baruri și alte activități de servire a băuturilor, 6910 — Activități juridice — numai pentru societățile cu personalitate juridică care nu sunt  entități transparente fiscal, constituite de avocați potrivit legii, 8621 – Activități de asistență medicală generală, 8622 —Activități de asistență medicală specializată, 8623 — Activități de asistență stomatologică, 8690 — Alte activități referitoare la sănătatea umană.

,,În cazul în care, în cursul anului fiscal, veniturile realizate de o microîntreprindere depășesc nivelul de 60.000 euro sau microîntreprinderea începe să desfășoare activitățile corespunzatoare codurilor CAEN mentionate anterior, începând cu trimestrul în care se înregistrează astfel de situații, este aplicabilă cota de impozitare de 3%. În situația în care, în cursul anului fiscal, o microîntreprindere nu mai desfășoară activitățile corespunzatoare codurilor CAEN mentionate anterior și veniturile nu depășesc nivelul de 60.000 euro, începând cu trimestrul în care se înregistrează astfel de situații, este aplicabilă cota de impozitare de 1%. În situația în care persoanele juridice române care desfășoară activități corespunzătoare codurilor CAEN de mai sus obțin venituri și din alte activități în afara celor corespunzătoare acestor coduri CAEN, cota de impozitare de 3% se aplică și pentru veniturile din aceste alte activități,, explică reprezentanții AJFP Olt.

Microîntreprinderile devin plătitoare de impozit pe profit ca urmare a neîndeplinirii condițiilor prevăzute la art. 47 sau ca urmare a exercitării opțiunii comunică organelor fiscale competente ieșirea din sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor, până la data de 31 martie inclusiv a anului fiscal următor.de pe realitateaoltului.ro

No comments

Random Posts

3/random/post-list