APIA Olt anunță primirea cererilor pentru motorina utilizată în agricultură pentru anul 2024

Fermierii olteni sunt așteptați la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură să depună Cererile de acord pentru finanţare aferente schemei de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură pentru anul 2024. Perioada de depuneri a început ieri, 11 decembrie și va dura până pe data de 3 ianuarie 2014.

Perioada de aplicare a schemei de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură s-a prelungit până la data de 31 decembrie 2026. Potrivit Ministerului Agriculturii, ponderea cheltuielior cu motorina fiind între 19% și 30% din totalul cheltuielilor cu inputurile pe hectar, iar cheltuielile cu lucrările mecanizate pentru a asigura înființarea culturilor, precum și verigile tehnologice pentru o cultură reprezintă între 40% și 59% din cheltuielile totale pentru realizarea tehnologiei unei culturi.

APIA Olt îi anunță pe fermieri că pot depune cereri pentru motorina utilizată anul viitor. Acestea pot fi depuse fie: la centrul județean pe raza cărora sunt situate exploatațiile agricole pentru care se solicită ajutorul de stat, fie unde au fost depuse cereri de plată pentru schemele de sprijin pe suprafaţă.

Cererea de acord prealabil se depune însoţită de următoarele documente:

  1. a) copie a documentelor de identitate și a documentelor de înregistrare;
  2. b) adeverinţă eliberată de Primărie cu suprafețele agricole aflate în exploatare, inclusiv pentru spaţii protejate/cu efectivele de animale/păsări/familii de albine/ viermi de mătase, după caz;
  3. c) adeverinţă eliberată de către Oficiul Național al Viei și al Produselor Vitivinicole pentru suprafețele cu vie, după caz;
  4. d) situația suprafețelor și a structurii estimative a culturilor pentru care solicită ajutorul de stat și/sau producția de ciuperci estimată;
  5. e) copia documentului care atestă înregistrarea/autorizarea sanitară veterinară pentru porci/ păsări/familii de albine/viermi de mătase, după caz;
  6. f) situația privind calculul efectivului rulat/mediu estimat anual, în funcție de specie, întocmită de beneficiar;
  7. g) dovada că solicitantul nu figurează ca debitor la organizaţiile de îmbunătăţiri funciare şi federaţiile de organizaţii de îmbunătăţiri funciare înscrise în Registrul naţional al organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare, precum şi la Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare, furnizorul de apă şi de electricitate, după caz;
  8. h) copie de pe contractul de irigaţii/furnizare a apei, după caz;
  9. i) cantitățile de motorină  pentru care se solicită ajutorul de stat sub formă de rambursare pentru sectorul îmbunătățiri funciare;
  10. j) angajamentul solicitantului persoana fizică cu privire la autorizarea ca persoană fizică autorizată sau întreprindere individuală, conform OUG nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare, conform modelului anexa 5 din ordin.

Acordul prealabil pentru finanţare prin rambursare se emite de către Centrele APIA, în termen de cel mult 20 zile lucrătoare de la data depunerii cererii de acord.

Potrivit APIA, pot primi subvenție motorină 2024 și persoanele fizice, "dacă în termen de 60 de zile lucrătoare de la data primirii notificării privind acordul pentru finanţare, dar nu mai târziu de data depunerii primei cereri de acordare prin rambursare, se autorizează ca persoane fizice autorizate sau întreprinderi individuale, (NU si I.F.- intreprinderi familiale).de pe realitateaoltului.ro

No comments

Random Posts

3/random/post-list