Ierarhia admiterii la liceu în Olt: două medii de zece, 246 peste 9. Cea mai mică medie- 1.10

Ministerul Educației a publicat astăzi, 10 iulie, ierarhia absolvenţilor claselor a VIII-a care au susținut Evaluarea Națională 2024 și vor să se înscrie la liceu. Completarea fişelor de înscriere începe mâine, 11 iulie. Repartizarea computerizată este programată pentru 24 iulie.

Rezultate finale Evaluarea Națională: Oltul rămâne cu doi elevi de 10. Contestații: 212 note mărite, 107 micșorate | Realitatea Oltului

Ierarhia la nivel județean a absolvenților clasei a VIII-a care participă la admiterea în învățământul liceal pentru anul școlar 2024-2025 indică la nivelul județului Olt două medii de zece- aparținând celor două eleve care au luat media maximă și la Evaluarea Națională: Ariana Aspra- Școala Gimnazială Nicolae Titulescu Caracal și Erika Dincă- Școala Gimnazială Vlaicu Vodă Slatina. Acestea sunt urmate de nu mai puțin de 246 de elevi cu medii de admitere peste 9.00. Cea mai mare medie de admitere din mediul rural este 9.85 și aparține unui elev de la Școala Gimnazială Obîrșia, locul 13 la nivel județean.
La polul opus, cele mai mici medii de admitere sunt 1.10- elev Școala Gimnazială Mărgineni Slobozia și 1,20- elev Școala Gimnazială Leleasca.
Ierarhia are un caracter orientativ și este distinctă de repartizarea computerizată.
Pentru repartizarea computerizată, în cazul în care doi candidați au medii de admitere egale, aceștia sunt ierarhizați prin aplicarea, în ordine, a următoarelor criterii:
a) media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a;
b) nota obținută la proba de limba și literatura română din cadrul evaluării naționale;
c) nota obținută la proba de matematică din cadrul evaluării naționale;
d) nota obținută la proba de limbă maternă din cadrul evaluării naționale, respectiv nota de la proba de verificare a cunoștințelor de limbă maternă, în cazul candidaților care solicită înscrierea la unități de învățământ cu predare în limba minorităților naționale.
În procesul de admitere computerizată, conform prevederilor metodologiei, la medii egale, fără posibilitatea de departajare după aplicarea tuturor criteriilor, a doi sau mai mulți candidați care optează pentru aceeași specializare și unitate de învățământ (același cod) sunt admiși toți candidații aflați la egalitate.
În Olt, au susținut Evaluarea Națională 2591 absolvenți de gimnaziu. Promovabilitatea este de 68,7%

Calendar admitere la liceu 2024

 • 11-12, 15-22 iulie 2024: Completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către absolvenții clasei a VIII-a și de către părinții acestora, asistați de diriginții claselor a VIII-a;
 • 11-12, 15-19 iulie 2024: Introducerea în baza de date computerizată (în aplicația informatică centralizată) a datelor din fișele de înscriere;
 • 11-12, 15-19 iulie 2024: Verificarea de către părinți și candidați a corectitudinii datelor din fișa listată de calculator, corectarea eventualelor greșeli în baza de date computerizată și listarea fișelor corectate din calculator, operațiuni ce se vor realiza utilizând aplicația informatică centralizată;
 • 22 iulie 2024: Termenul-limită pentru transmiterea bazei de date de la centrele de înscriere la centrul de admitere județean/al municipiului București, precum și a listei absolvenților care nu participă la repartizarea computerizată, prin confirmarea operațiunilor specifice în aplicația informatică centralizată;
 • 22 iulie 2024: Transmiterea bazei de date de la centrele de admitere județene/al municipiului București la Centrul național de admitere prin confirmarea, de către acestea, a finalizării operațiunilor specifice, în aplicația informatică centralizată
 • 23 iulie 2024: Verificarea și corectarea eventualelor erori din bazele de date, precum candidați aflați în baza de date pentru admiterea computerizată și care au fost deja admiși la liceele la care se susțin probe de aptitudini etc., de către Comisia națională de admitere și comisiile de admitere județene/a municipiului București; transmiterea modificărilor la comisia națională
 • 23 iulie 2024: Corectarea erorilor și confirmarea încheierii modificărilor în aplicația informatică centralizată
 • 24 iulie 2024: Repartizarea computerizată în învățământul liceal a absolvenților clasei a VIII-a care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2024 – 2025
 • 24 iulie 2024: Comunicarea rezultatelor candidaților repartizați computerizat în învățământul liceal
 • Afișarea în unitățile de învățământ gimnazial a listei cu locurile neocupate în unitățile de învățământul liceal din județ/municipiul București
 • 25 – 30 iulie 2024: Depunerea dosarelor de înscriere la școlile la care candidații au fost repartizați
 • 30 iulie 2024: Transmiterea de către unitățile de învățământ liceal a situației locurilor rămase libere în urma neînscrierii candidaților admiși în această etapă de admitere
 • 31 iulie – 2 august 2024: Rezolvarea de către comisia de admitere județeană/ a municipiului București, a situațiilor speciale apărute după etapa de repartizare computerizată.

 de pe realitateaoltului.ro

No comments

Random Posts

3/random/post-list